Kurs - Småskalig fröodling, 14 mars

Kurs - Småskalig fröodling, 14 mars14 Mar 09:00 - 15:00 - Alnarp
NordGen

Route
More info

För att bibehålla den odlade mångfalden så behövs
utsäde. Är du intresserad av att ha kvar äldre och udda sorter
i odling så är det bra att kunna fröodla eget utsäde av dessa.
Småskalig fröodling kan också bli en nisch i ett diversifierat
jordbruk och bli ett komplement till köksväxtodling och mathantverk.

Kursen är teoretisk och tar upp följande:
Varför ska man fröodla?
De ätliga växterna i ett historiskt perspektiv
Fröodling, vad behöver man kunna utifrån art?Regelverk kring utsäde
Ekonomi

DATUM: 14 mars, start kl 09.00
VAR: NordGen, Alnarp
KOSTNAD: Kostnadsfritt

KONTAKT: Agneta Börjeson, agronom och biolog med miljöinriktning,
070-572 66 77, www.rottle.se

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen Skåne, Skånsk landsbygd.
Kurser och rådgivningar vänder sig till lantbrukare och företagare på den skånska landsbygden.

#smartlandsbygd, #aktivlandsbygd. #skånsklandsbygd© 2018 Siguez