Årstadals Båtklubbs Årsmöte

28 Feb 19:00 - 21:30 28 Feb 19:00 - 21:30 - Årsta Årsta
Årsta Folkets Hus Årsta Folkets Hus
DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst 3. Val av ordförande för mötet 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5. Fastställande av...   More info

Årsmöte 2018

14 Apr 13:30 - 16:30 14 Apr 13:30 - 16:30 - Årsta Årsta
Årsta Folkets Hus Årsta Folkets Hus
Årsmöte 2018 Datum: 14 april Tid: 13:30 Plats: Folkets hus i Årsta. Kaffe: Serveras från kl.13:00 Styrelsen skickar kallelsen under mars månad...   More info


© 2018 Siguez