Vårmöte 2018

Vårmöte 201816 Apr 18:00 - 19:30 - Borlänge
Högskolan Dalarna i Borlänge

Route

Hej Kära DalPalare!
Nu är det snart dags för DalPals vårmöte 2018!
Du som medlem har motionsrätt. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast sju dagar innan årsmötet. Maila motionen till ordforande@dalpal.se

Självklart vill vi gärna att ni deltar på vårmötet!

Datum: Måndagen den 16 april 2018
Tid: 18:00
Plats: Meddelas senare
Adress: Röda vägen 3 781 70 BorlängeDagordning:
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av röstlängd
§ 3 Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Val av justerare och rösträknare
§ 6 Verksamhetsplanen för det verksamma året
§ 7 Fastställande av medlemsavgift
§ 8 Revisionsberättelse
§ 9 Föregående års resultatrapport
§ 10 Föregående styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
§ 11 Styrelsens ansvarsfrihet
§ 12 Allmänna frågor och funderingar
§ 13 Mötet avslutas

Välkomna!© 2019 Siguez