Familjesöndag: Kampen för barns rättigheter

25 Feb 13:00 - 16:00 25 Feb 13:00 - 16:00 - Gothenburg Gothenburg
Göteborgs stadsmuseum Göteborgs stadsmuseum
De rättigheter som barn har idag här i Göteborg har inte alltid varit självklara. Hur ser det ut genom historien? Vilka rättigheter har barn idag enligt barnkonventionen och...   More info

Tisdagsklubben: Heterosexualitetens historia

27 Feb 15:00 - 16:00 27 Feb 15:00 - 16:00 - Gothenburg Gothenburg
Göteborgs stadsmuseum Göteborgs stadsmuseum
Hur tillkom ordet heterosexuell? Kategorier och positioneringar skapas av oss människor och historien utmanar en tanke om allt som anses vara normalt. Föreläsningen tar sin...   More info

I den svenska transatlantiska slavhandelns fotspår

06 Mar 15:00 - 16:00 06 Mar 15:00 - 16:00 - Gothenburg Gothenburg
Göteborgs stadsmuseum Göteborgs stadsmuseum
TISDAGSKLUBBEN Den här föreläsningen behandlar Sveriges och Göteborgs inblandning i den transatlantiska slavhandeln och hur denna har bidragit till afrofobisk rasism. Kitimbwa...   More info

Schizofreni - vår mest missförstådda och tabubelagda diagnos

16 Mar 09:30 - 16:30 16 Mar 09:30 - 16:30 - Gothenburg Gothenburg
Göteborgs stadsmuseum Göteborgs stadsmuseum
Schizofreni vår mest missförstådda och tabubelagda diagnos -Om vikten av att bli lyssnad på och få vara en person inte bara en sjukdom som ska botas. Gunhild Asting, känd norsk...   More info

Tisdagsklubben: Homonationalism

10 Apr 15:00 - 16:00 10 Apr 15:00 - 16:00 - Gothenburg Gothenburg
Göteborgs stadsmuseum Göteborgs stadsmuseum
Hör frilansjournalisten Anna-Maria Sörberg berätta om arbetet med sin reportagebok Homonationalism. Om hur hbtq-frågorna kommit att framställas som en viktig byggsten i olika...   More info

Den rasideologiska miljöns idéer och organisering

17 Apr 15:00 - 16:00 17 Apr 15:00 - 16:00 - Gothenburg Gothenburg
Göteborgs stadsmuseum Göteborgs stadsmuseum
TISDAGSKLUBBEN PROGRAMPUNKTEN TECKENSPRÅKSTOLKAS Under den här föreläsningen ger Stiftelsen Expo och Bilan Osman en fördjupad inblick i den rasideologiska miljön och dess...   More info

Tisdagsklubben: Förortsfeminism

24 Apr 15:00 - 16:00 24 Apr 15:00 - 16:00 - Gothenburg Gothenburg
Göteborgs stadsmuseum Göteborgs stadsmuseum
Vad är förortsfeminism och hur ser den ut i Sverige och internationellt? Föreläsare är Juan Velasquez, docent på GU i genusvetenskap. Fokus på vårens program för Tisdagsklubben...   More info


© 2018 Siguez