Musikcafé: "Den goda staden" - YIMBY

Musikcafé: "Den goda staden" - YIMBY14 Mar 18:30 - 20:30 - Gothenburg
Majornakyrkan

Route

Majornakyrkan tillsammans med Studieförbundet Bilda, presenterar cafékväll; Den goda staden – Annette Vejen Tellevi utmanar och inspirerar oss kring frågor om stadsbyggnad. Hur skall vi bygga den goda staden för framtiden? Annette är medlem i nätverket Yimby – Yes in my backyard – som arbetar för en tät blandstad istället för en gles bilstad.
Med oss har vi återigen Anton Anderi. En göteborgsk trubadur som skriver musik och texter nära livet och med oerhörd känsla.

Under kvällen finns enklare Fairtrade-fika.

Mer om Yimby:
Göteborg är idag en snabbt växande storstad. Befolkningen blir större, arbetstillfällena fler. Unga människor söker sig hit för att leva här. Det är inget problem, utan en möjlighet. Göteborg är en gles stad, enorma centrala ytor väntar på att bebyggas. Förorter väntar på att förtätas och bindas ihop med staden. Det är bra. Genom att bygga mer och förtäta och integrera staden, kan vi minska bilismen, stärka kollektivtrafiken och skapa en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar stad.Yimby Göteborg vill att det som byggs ska följa kommunens översiktsplan, dvs. vara tät, levande blandstad (som tex. Långgatorna). Så är det tyvärr inte idag. Istället bygger man isolerade, låga, glesa och dyra bostadsöar utan verksamheter i gatuplanet. Det vill Yimby ändra på

Yimby står för "yes in my backyard", alltså en i grunden positiv syn på förtätning i närområdet.


Past Events

West of Eden - "Look to the west"

10 Mar 19:30 - 21:00 10 Mar 19:30 - 21:00 - Gothenburg Gothenburg
Majornakyrkan Majornakyrkan
Välkommen till en lördagskväll i Majornakyrkan! Majornakyrkan tillsammans med studieförbundet Bilda presenterar en kväll till förmån för Faktum. Under kvällen kommer vi få höra...   More info


© 2018 Siguez