SG Miljö - Årsmöte 2018

SG Miljö - Årsmöte 2018



14 Mar 16:00 - 18:00 - Gothenburg
SG Miljö

Route

Välkommen till SG Miljös årsmöte!
När: den 14/3 16:00
Var: Kroken (lunchrummet i Botan)

Introduktion till SG Miljö
SG Miljö är studentgruppen för miljövetare med inriktning naturvetenskap. Studentgruppen träffas regelbundet under terminen för att diskutera aktuella frågor som är relaterade till utbildning och här planeras även aktiviter för miljövetare. Förra terminen hade vi bl.a. grillning, temamöten, vandring, hattafton, julmys.

SG Miljö utser också studentrepresentanter till programrådet för miljövetenskap (PRÅM), institutionsrådet (IR) och studentarbetsmiljöombud (SAMO). Rollen som studentrepresentant innebär att man agerar för studentinflytande* genom närvaro på möten. Kan vara bra att veta att dessa roller är arvoderade, vanligen baserat per möte eller som SAMO ett fast arvode per termin.



Den nuvarande styrelsen valdes i februari 2017 och efter ett verksamhetsår har det alltså blivit dags att välja styrelse igen. Styrelsen består idag av ordförande, vice ordförande, kassör samt ledamöter. Vilket vi hoppas fortsätter med nästa styrelse.
(Kravet är att det finns en ordförande och kassör)

Kort om rollerna
Ordförande: Representerar studentgruppen, kallar till möten, håller ett öga på mailen och har även ansvar för nyckeln till förrådet. Idag är Henrik Sjunnesson Ordförande

Vice ordförande: Kan vid behov ta på sig rollen att leda SG Miljö, andra uppgifter har t.ex. varit att justera protokoll och arrangera evenemang. Idag är Aron Johansson vice ordförande

Kassör: Håller koll på ekonomin, sköter utbetalningar till medlemmar som lagt ut för fika eller inköp på evenemang, äskar för kommande evenemang. Idag är Molly Suurna Kassör

Ledamot:
Studerar man miljövetenskap (NMIL) och deltar på möten kommer man stå med som ledamot, vilket ger dig möjlighet att vara med och ta beslut.

Styrelsen 2018-2019
Vill du vara med och påverka din utbildning? Engagera dig för gemenskap på programmet? Studerar du miljöventenskap (NMIL) har du möjlighet att kandidera till styrelsen. Skicka in ditt intresse samt eventuella frågor till miljo.student@gota.gu.se för att hinna få med ditt namn tills dagordningen skickas ut behöver vi få in ditt mail senast 6 mars. Dagordningen inklusive lista på kandidater skickas ut 7 mars.

Kom ihåg att alla som studerar miljövetenskap (NMIL) och deltar på möten har möjlighet att ta beslut!

Välkommen på årsmötet
Henrik Sjunnesson, Ordförande

*Högskolelag (1992:1434)
2 kap. De statliga högskolornas organisation
7 § Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Lag (2010:701)



© 2018 Siguez