Yoga för fascian del 2 - Faszio yoga part 2

Yoga för fascian del 2 - Faszio yoga part 212 Oct 09:00 - 14 Oct 17:00 - Gustavsberg
Värmdö Yogacenter

Route

FASZIO® yoga
Del 1 (20 CU)

Fascian kan förstås som ett stort genomträngande nätverk av vävnad som omsluter, går på djupet och håller samman alla strukturer i våra kroppar. Fascian är fast men ändå rörlig och hjälper till att stabilisera kroppen. Fascian fungerar vidare, när vi tar hand om den, som vårt personliga förebyggande skydd mot skador.

FASZIO® är ett koncept som omfattar rörlighet och använder sig av sju strategier som främjar smidighet, rörelse, styrka och stabilitet. Del 1 av den här utbildningen omfattar den vetenskapliga teoribildning, som finns om fascia, på ett lättillgängligt sätt.Under utbildningen får du förståelse för FASZIO®’s sju strategier och de fem riktlinjerna i FASZIO®’s koncept. Del 1 syftar till att inspirera dig som deltagare i att omvärdera eller förfina din egen förståelse av rörelse och rörlighet. Du som deltagarna inspireras till nytänkande och nya infallsvinklar i planering och upplägg av yogaklasser som fascian mår bra av.Innehåll:

- Varför behöver vi fascia och varför är kunskap om fascia viktigt i utövandet av yoga?

- Fascia: sammansättning, substans, struktur

- FASZIO®’s sju strategier och relationen mellan dem och olika former av yoga och traditioner inom yoga.

- MeditationDel 2 (30 CU)

Del 2 utvecklar och fördjupar teorin om fascia du lärde dig i Del 1. Din förståelse för relationen mellan fascia och yoga kommer fördjupas. Genom praktiska övningar fördjupas också den egna upplevelsen av kroppen och kroppslig medvetenhet. Vi kommer utforska den anatomiskt funktionella linjeringen/positioneringen av kroppen i asanas utifrån vår teoretiska kunskap om hur fascian löper i kroppen. Vi lär oss arbeta med kroppen istället för mot kroppen. Extra uppmärksamhet ägnas åt FASZIO®’s fem riktlinjer för träning av fascian.

Modulen avlutas sedan med en övervakad examinering för att säkerställa att du som deltagarna förstår och kan tillämpa FASZIO®’s sju strategier och fem riktlinjer i en yogisk kontext. Efter genomgången utbildning kommer du att kunna använda din nya expertkunskap om fascia i dina egna yogaklasser. När du är godkänd på utbildningen har du rätt att undervisa i FASZIO® YOGA.Innehåll:

- Releasing techniques inom yoga

- Pranayama, nadis, fascia och deras inbördes relation till varandra

- FASZIO®’s fem riktlinjer för fascian

- Mantra

- Övervakad examinering— individuell tillämpning av kunskapen om fascia på din form av yoga utifrån tillägnad kunskap om fascian.


Past Events

Ongoing workshop 2018. In times of Awakening to a New World.

24 Nov 11:00 - 25 Nov 15:00 24 Nov 11:00 - 25 Nov 15:00 - Gustavsberg Gustavsberg
Värmdö Yogacenter Värmdö Yogacenter
Ongoing workshop 2018 in times of Awakening to a New World med Kerstin Åkesson och Berit Hague Vad vill jag med mitt liv just nu? Att hitta dörren till det Lustfyllda och...   More info


© 2019 Siguez