Avslutande seminarium - när vi lyser för varandra

Avslutande seminarium - när vi lyser för varandra08 May 16:30 - 21:00 - Malmö
Malmö Museer

Route
More info

Avslutande seminarium för det 3-åriga Arvsfondsprojektet
...när vi lyser för varandra....

Ett scenkonstnärligt undersökande projekt som byggts upp kring samarbetsprocesser med teckenspråkiga barn samt vuxna döva som är nya i Sverige. Inom dessa processer har kroppens möte med olika rum, material och teknik utforskats på olika sätt. Samarbetsprocesserna med deltagargrupperna har resulterat i två sceniska produktioner vilka riktat sig till ALLA barn - döva, hörselskadade såväl som hörande samt barn med funktionsvariation.

Den andra sceniska produktionen "Det som rör oss - ett performativt laboratorium i teckenspråkets universum" finns att uppleva på Malmö museer 7 maj till 9 juni.Projektet har avsett utgöra en plattform för dialog och kunskapande inom frågor som rör kropp, kommunikation, språklig mångfald, normer och identitetsskapande.

Seminariet riktar sig till pedagoger, lärarutbildare, kulturaktörer, kulturfinansiärer, politiker och en intresserad allmänhet, oavsett språk. Vi hoppas på att kunna belysa olika delar av projektets fokusområden och ser fram emot spännande samtal med publiken. Teckenspråkstolkar finns på plats!

- Kollaborativet berättar. Erfarenheter och frågor från projektets processer.
- Birgitta Ozolins, teckenspråkskonsulent i projektet och Najlaa Sad Aldeen, deltagare vid Mo Gård. Livserfarenheter från Sverige och Syrien om att växa upp som döv.
- Tommy Lyxell, språkvårdare i svenskt teckenspråk. Språk och normer.
- Ylva Gislén, skribent och f.d. föreståndare för konstnärliga forskarskolan. Konstnärligt arbete som kunskapande.

Plats: Malmö museer, Kommendanthuset. Malmöhusvägen 5.
Datum och tid: 8 maj. Kl. 16.30 serveras kaffe. Seminarieprogram 17.00 - 21.00.

Vi bjuder på soppa!

Med stöd från: Allmänna Arvsfonden, Statens kulturråd, Kultur Skåne, Lunds kommun och Sparbanksstiftelsen Finn.

GRATIS att delta men anmäl er innan: kontakt@kollaborativet.se

VARMT VÄLKOMNA!

En rapport över hela projektet finns att läsa här:
www.dropbox.com/s/bvhuuvikf186v76/Projektrapport.pdf?dl=0© 2019 Siguez