Vägen till drömjobbet via socionomutbildningen

05 Feb 08:15 - 10:00 05 Feb 08:15 - 10:00 - Östersund Östersund
Mittuniversitetet Östersund Mittuniversitetet Östersund
Vägen till drömjobbet via socionomutbildningen! -Denna föreläsningen vänder sig endast till de nya socionomstudenterna start VT-18. Vision är för Gladare måndagar och bjuder...   More info

Lunchföredrag - Med arkivet som vapen

05 Feb 11:30 - 12:30 05 Feb 11:30 - 12:30 - Östersund Östersund
Mittuniversitetet Östersund Mittuniversitetet Östersund
Hur kan samernas eget arkivmaterial användas i rättsliga sammanhang? Och vad kan arkiven betyda för din och dina barnbarns samiska identitet? Kom och lyssna och samtala...   More info

Dat läh mijen situd! Det är vår vilja! Urfolkskunskap tar plats!

07 Feb 08:45 - 17:00 07 Feb 08:45 - 17:00 - Östersund Östersund
Mittuniversitetet Östersund Mittuniversitetet Östersund
Mer information kommer inom kort öppet för allmänheten och gratis! Dat läh mijen situd! Det är vår vilja! : Urfolkskunskap tar plats med Dat läh mijen situd! This is what we want...   More info

Samisk högskolas symposium #staare2018

07 Feb 09:00 - 16:00 07 Feb 09:00 - 16:00 - Östersund Östersund
Mittuniversitetet Östersund Mittuniversitetet Östersund
Giella, gákti, gulahallan, girjáivuohta ja gelbbolašvuohta A Magic and Challenging World of Sámi Education Samiska värden, kunskap och traditioner i dagens samhälle är i fokus...   More info

Att stärka språket

08 Feb 13:30 - 14:30 08 Feb 13:30 - 14:30 - Östersund Östersund
Mittuniversitetet Östersund Mittuniversitetet Östersund
Samiska samordnarna i Strömsund och Bergs kommun berättar om sydsamiska förvaltningskommuners arbete med att stärka språket för barn och unga. Arrangörer: Straejmien jïh Bïerjen...   More info


© 2018 Siguez