FL173 Mxgirls Camp

FL173 Mxgirls Camp15 Sep 09:00 - 16 Sep 16:00 - Simlångsdalen
MCK Hallandia Enduro & MX

Route

Är ni lika taggade som jag för ännu ett Mxgirls camp?
Är ni det så är ni åter igen välkomna till släggarpsbanan, Mck hallandia.
Den 15-16 september ordnar jag för tredje gången ett grymt läger för er tjejer!
Nytt för i år är att det blir andra tränare, nya tankar och idéer.
Klara tränare är grymma Emma Larsson. Emma har gått på mxgym och min erfarenhet av henne som tränare är bara positiv.
Ebba Bergström, en av mina stora inspirations källor.
Jag kommer även flyga hit Dayna Nienaber från Sydafrika. Dayna är inte bara en sjukt duktig Mx/enduro rider utan även en icon för tjejer inom Xtreme sport.En tränare till tillkommer men det återkommer jag med.

1400 kr kostar lägret och då ingår för föraren frukost och lunch både lördag och söndag. Barbecue lördag kväll.
Mat till anhörig går att köpa till för 100 kr/per person för hela helgen. Vid anmälan vill jag veta hur många som ska äta förutom föraren.

Anmälan görs till Info@felicialoo.se
Betalning SENAST den 31 Juli för att säkra din plats.
Betalning görs till 5101 0126881
eller swish till 0739222343

Vid frågor kontakta Mig 0703037113 el. Micke Loo 0739222343

English:
Are you as stoked as me for another Mxgirls camp?
If you are, then you are welcome again to the släggarpsbanan , Mck Hallandia.
On the 15th of September 16th, I will arrange for you a big camp for the third time!
New for this year is that there will be other coaches, new thoughts and ideas.
Ready coaches is awesome Emma Larsson. Emma has gone to mxgym and my experience with her as a coach is only positive.
I will also fly here Dayna Nienaber from South Africa. Dayna is not only a super skilled Mx / enduro rider but also an icon for girls in Xtreme sport.
Two coaches will be added but I will return to with that information.
1400 SEK costs the camp and that includesfor the rider breakfast and lunch both Saturday and Sunday. Barbecue Saturday evening.
Food for relatives can be bought for 100 kr / per person for the whole weekend. At the time of notification, I want to know how many to eat except the rider .
Registration is made at Info@felicialoo.se
Pay at the latest July 31 to secure your place.
Payment is made to 5101 0126881
or swish to 0739222343
For questions, contact Me +46703037113 el. Micke Loo +46739222343© 2019 Siguez