Frukostseminarium: Lärdomar från kända chefer

Frukostseminarium: Lärdomar från kända chefer17 Apr 07:30 - 31 May 09:00 - Stockholm
Chefshuset

Route

Det finns kända chefer som skyller på företrädaren, som hävdar att de inget visste, som känner sig tvungen att bryta lagen för att inte få sparken och som kritiserar sin egen chef i debattartiklar i Dagens Nyheter. Vibeke skriver varje vecka en ledarskapsblogg som tar upp aktuella chefs- och ledarskapshändelser. Bloggen läses av tusentals chefer och ger inte sällan upphov till reflektioner och diskussioner kring hur det är, och hur cheferna vill ha det på sina egna arbetsplatser.

Med bas i verkliga chefshändelser från medierna tar Vibeke under frukostseminariet för sig av ett ämne som är allmängiltigt för alla chefer på alla nivåer, nämligen att allt chefer gör eller inte gör får en konsekvens. Inte bara för chefen själv, men framförallt i organisationen. Och hur det i sin tur hänger ihop med chefsdevisen ”du får de medarbetare du förtjänar”.Under föreläsningen varvar Vibeke aktuella chefshändelser med beteende- och ledarskapsteorier samt sin egen övertygelse, med ambitionen att belysa ett mer genomtänkt ledarskap.

Varmt välkomna till en kåserande och nyttig frukost!

Antalet platser är begränsat. Först till kvarn.© 2019 Siguez