Stockholm Chamber Brass 30-årsjubileum with Håkan Hardenberger

Stockholm Chamber Brass 30-årsjubileum with Håkan Hardenberger06 May 15:00 - 17:00 - Stockholm
Konserthuset Stockholm

Route

Stockholm Chamber Brass firar sitt 30årsjubileum med Håkan Hardenberger som gästsolist och dirigent! (see below for English)

Programmet speglar Stockholm Chamber Brass 30åriga historia med brassklassiker som Malcolm Arnolds Brass Quintet, och Witold Lutoslawskis Mini Overture, samt verk komponerade för ensemblen, bland annat Anders Hillborgs Brass Quintet, och Benjamin Staerns Confrontation for Solotrumpet och Brasskvintett tillsammans med Håkan Hardenberger.
Konserten avslutas med Elgar Howarths legendariska arrangemang av Modest Mussorgskijs "Tavlor på en utställning” för stor brassensemble där Stockholm Chamber Brass gästas av ett stort antal tidigare medlemmar. En musikupplevelse i världsklass!

ProgrammeWitold Lutowslawski (1913-1994) - Mini Overture
Anders Hillborg (b1954) - Brass Quintet
Malcolm Arnold (1921-2006) - Brass Quintet

Benjamin Staern (b1978) - Two Souls, one Mind part 1
Benjamin Stearn (b1978) - Confrontation
Modest Mussorgskij (1839-1881) arr. Elgar Howarth - Pictures at an Exhibition

När Stockholm Chamber Brass bildades 1988 var det med det blygsamma syftet att de fem unga musikerna skulle öva in kammarmusik tillsammans. Det visade sig gå så bra att de snart vann en internationell tävling för brasskvintetter, och de har sedan dess räknats som en av de ledande ensemblerna inom sin genre. Sex rosade cd har det blivit hittills, och när recensenten från The American Record Guide hörde deras album Clockworks skrev han att han inte kunde tänka sig en bättre brasskvintett.

Repertoaren spänner från renässansen till samtida musik i både originalkompositioner och egna arrangemang. Man har sedan starten intresserat sig för att beställa nyskriven musik för brasskvintett, och har fått över 40 verk skrivna åt sig av kompositörer som Anders Hillborg, Sven-David Sandström, Karin Rehnqvist, Christian Lindberg och Piers Hellawell. De har också samarbetat med en rad framstående solister. Vid denna jubileumskonsert medverkar den suveräne trumpetaren Håkan Hardenberger, både som solist och dirigent.

De fem medlemmarna i ensemblen är alla framgångsrika solister på sina respektive instrument, och därtill passionerade pedagoger som brinner för nästa generations brassmusiker. Vi hör Tom Poulson och Urban Agnas trumpet, Jonas Bylund trombon, Annamia Larsson horn och Sami Al Fakir tuba.

Stockholm Chamber Brass celebrate its 30th anniversary with special guest soloist and conductor Håkan Hardenberger!

Reflecting on their legacy so far Stockholm Chamber Brass will perform a programme of brass classics such as Malcolm Arnold's Brass Quintet and Witold Lutoslawski Mini Overture, as well as works commissioned by the group themselves, including Anders Hillborg’s Brass Quintet and Benjamin Staern’s Confrontation for Solo Trumpet and Brass Quintet with Håkan Hardenberger. The concert will finish with Elgar Howarth’s legendary arrangement of Modest Mussorgsky’s Pictures at an Exhibition where the quintet will be joined by some of their former members from the last 30 years to form a large brass ensemble of the highest calibre!

Programme
Witold Lutowslawski (1913-1994) - Mini Overture
Anders Hillborg (b1954) - Brass Quintet
Malcolm Arnold (1921-2006) - Brass Quintet

Benjamin Staern (b1978) - Two Souls, one Mind part 1
Benjamin Stearn (b1978) - Confrontation
Modest Mussorgskij (1839-1881) arr. Elgar Howarth - Pictures at an Exhibition

Stockholm Chamber Brass was formed in 1988 with the modest aim that the five young musicians would practice chamber music together. It proved so good that they soon won an international competition for brass quintets and since then they have been counted as one of the leading ensembles in the world. Six CDs have been created so far, and when the reviewer from The American Record Guide heard their album Clockworks, he wrote that he ‘could not imagine a better brass quintet’.

The repertoire ranges from the Renaissance to Contemporary music with both original compositions and their own arrangements. Since it’s conception, the group has been interested in creating a library of newly written music for brass quintet, and has commissioned over 40 works from composers like Anders Hillborg, Sven-David Sandström, Karin Rehnqvist, Christian Lindberg and Piers Hellawell. They have also collaborated with a number of outstanding soloists. At this jubilee concert, the world renowned trumpeter Håkan Hardenberger participates, both as a soloist and conductor.

The five members of the ensemble are all successful soloists on their respective instruments, and passionate educators who are passionate about the next-generation of brass musicians. We hear Tom Poulson and Urban Agnas trumpet, Jonas Bylund trombone, Annamia Larsson horn and Sami Al Fakir tuba.


Past Events

Konsert med Deva Premal & Miten med Manose i Stockholm

21 Oct 19:00 - 22:00 21 Oct 19:00 - 22:00 - Stockholm Stockholm
Konserthuset Stockholm Konserthuset Stockholm
The Soul of Mantra Live! Biljetterna är släppta! De säljs via www.konserthuset.se (länk nedan). Välkommen till en magisk afton med mantra, sång, glädjefyllt firande och...   More info

Stockholm, SE: Deva Premal & Miten with Manose

21 Oct 19:30 - 22:30 21 Oct 19:30 - 22:30 - Stockholm Stockholm
Konserthuset Stockholm Konserthuset Stockholm
More information at: https:/store.devapremalmiten.com/browse/deva-premal-and-miten/events/2018-10-21-the-soul-of-mantra-live...   More info


© 2018 Siguez