Innovating on Digital Women’s Health

28 Feb 12:15 - 13:00 28 Feb 12:15 - 13:00 - Stockholm Stockholm
KTH Biblioteket KTH Biblioteket
Women’s understanding about their own body and their access to quality health information and services is deeply influenced by their social, cultural and political context. As a...   More info

Framtidens material kommer från skogen

21 Mar 12:15 - 13:00 21 Mar 12:15 - 13:00 - Stockholm Stockholm
KTH Biblioteket KTH Biblioteket
För att bryta vårt oljeberoende har vi i Sverige en fantastisk råvara som gör det möjligt skogen! Allt som görs av olja kan göras av skogsråvara sägs det allt mer, men vad är det...   More info

Exploring the high energy universe … by balloon

04 Apr 12:15 - 13:00 04 Apr 12:15 - 13:00 - Stockholm Stockholm
KTH Biblioteket KTH Biblioteket
Neutron stars and black holes are amongst the most powerful sources of radiation in the universe. A new type of telescope built at KTH has recently shed new light on these...   More info

Elektriska fältmätningar i rymden

11 Apr 12:15 - 13:00 11 Apr 12:15 - 13:00 - Stockholm Stockholm
KTH Biblioteket KTH Biblioteket
Experimentell rymdforskning har utvecklats av behovet att kunna göra mätningar av universella plasmaprocesser, till exempel de som driver soleruptioner och polarsken på jorden...   More info

Designa och kommunicera hållbarhet för alla

25 Apr 12:15 - 13:00 25 Apr 12:15 - 13:00 - Stockholm Stockholm
KTH Biblioteket KTH Biblioteket
De flesta människor är positiva till hållbar utveckling men på olika sätt. En del menar att teknikutvecklingen kommer att lösa problemen medan andra hävdar att vi måste ändra vårt...   More info

Feminist Futures of Spatial Practice

02 May 12:15 - 13:00 02 May 12:15 - 13:00 - Stockholm Stockholm
KTH Biblioteket KTH Biblioteket
Architecture and the arts have long been at the forefront of socio-spatial struggles, in which equal access, representation and expression are at stake in our cities, communities...   More info


© 2018 Siguez