Past Events

Vad får vi till mat i morgon?

10 Apr 13:00 - 16:30 10 Apr 13:00 - 16:30 - Stockholm Stockholm
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)
Vad händer inom livsmedelsforskningen och livsmedelsstrategin? Det pågår många processer och aktiviteter kopplade till innovativ utveckling inom livsmedelsområdet i Sverige. Alla...   More info

Anpassning av djurhållning till ett förändrat klimat

17 Apr 09:30 - 15:40 17 Apr 09:30 - 15:40 - Stockholm Stockholm
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)
Ett förändrat klimat påverkar både djur och de som arbetar med djur. Politiska och klimatmässiga förändringar är inte oberoende av varandra. Här tar vi upp hur vi bäst tillvaratar...   More info

Vad kan Sverige lära av Irlands livsmedelsstrategi?

18 Apr 10:00 - 15:00 18 Apr 10:00 - 15:00 - Stockholm Stockholm
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)
Irland är inne på sin fjärde livsmedelsstrategi, väl omsatt i praktiken. Här delar representanter från fyra olika irländska organ med sig av information och insikter till oss...   More info

Smart biomass for future materials

20 Apr 12:30 - 16:00 20 Apr 12:30 - 16:00 - Stockholm Stockholm
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)
Today we typically refer bio-based materials to modern materials that have undergone more extensive processing. We often think about examples such as engineered wood, cellulose...   More info

Så kan åkermark bidra till att fånga in mer koldioxid

27 Apr 10:00 - 14:30 27 Apr 10:00 - 14:30 - Stockholm Stockholm
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)
För att nå Paris-avtalets temperaturmål behövs förutom att minimera utsläppen av fossilt koldioxid ökad inlagring av koldioxid från atmosfären. Detta kan antingen göras med...   More info

Regelverket kring växtförädlingen

08 May 15:00 - 17:00 08 May 15:00 - 17:00 - Stockholm Stockholm
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)
Växtförädlingen var fram till dess att konventionen om växtförädlarrätt, UPOV, trädde i kraft på 1960-talet i princip oreglerad. Därefter har regelverket som omgärdar...   More info


© 2019 Siguez