Anpassning av djurhållning till ett förändrat klimat

Anpassning av djurhållning till ett förändrat klimat17 Apr 09:30 - 15:40 - Stockholm
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

Route
More info

Ett förändrat klimat påverkar både djur och de som arbetar med djur. Politiska och klimatmässiga förändringar är inte oberoende av varandra. Här tar vi upp hur vi bäst tillvaratar potentialen i svensk djurproduktion, vilka anpassningsåtgärder som behövs och hur vi effektuerar de handlingsplaner och klimatanpassningsverktyg som arbetas fram.
Moderatorer: Ann Albihn, SVA, och Lotta Rydhmer, SLU
Avgift: 250 kronor
Anmälan senast 11 april via biljettlänken eller ksla.se
Mer info och program: www.ksla.se/aktivitet/anpassning-av-djurhallning-till-ett-forandrat-klimat/
Foto: Ylva Nordin

Past Events

Så kan åkermark bidra till att fånga in mer koldioxid

27 Apr 10:00 - 14:30 27 Apr 10:00 - 14:30 - Stockholm Stockholm
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)
För att nå Paris-avtalets temperaturmål behövs förutom att minimera utsläppen av fossilt koldioxid ökad inlagring av koldioxid från atmosfären. Detta kan antingen göras med...   More info

Regelverket kring växtförädlingen

08 May 15:00 - 17:00 08 May 15:00 - 17:00 - Stockholm Stockholm
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)
Växtförädlingen var fram till dess att konventionen om växtförädlarrätt, UPOV, trädde i kraft på 1960-talet i princip oreglerad. Därefter har regelverket som omgärdar...   More info


© 2018 Siguez