Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar17 Apr 09:00 - 16:00 - Stockholm
Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens

Route

Om sjukdom påverkar en arbetstagares arbetsförmåga har arbetsgivaren ett så kallat rehabiliteringsansvar.

Tommy Iseskog behandlar lagstiftningens krav på såväl organisation som genomförande av rehabilitering. Viktiga frågor som avhandlas på seminariet rör lagstiftningens krav på åtgärder, arbetstagarens förstärkta anställningsskydd och när en anställning kan avslutas efter fullgjort rehabiliteringsansvar.

Program

•Arbetsgivarens skyldighet att organisera rehabilitering ”på ett lämpligt sätt” i praktiken•Arbetsgivarens rehabiliteringsarbetsuppgifter i ett enskilt fall klargöra individens behov av rehabilitering och vidta relevanta rehabiliteringsåtgärder

•Rehabiliteringsansvarets krav på arbetsanpassning – vad innebär detta i praktiken beträffande tekniska hjälpmedel, förändrat arbetsinnehåll eller förändrad arbetsorganisation?

•Arbetsgivarens roll i den medicinska rehabiliteringen

•Rehabiliteringskedjans olika steg

•Juridiska gränser för arbetsgivarens arbetsanpassningsansvar•

•Juridiska gränser för övriga stödjande åtgärder

•Arbetstagarens förstärkta anställningsskydd under pågående rehabilitering

Grund för uppsägning efter genomförd eller avbruten rehabilitering

•Grund för avskedande av sjuk arbetstagare

•Förhållandet mellan arbetstagarens rehabiliteringsansvar och diskrimineringslagens skydd mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning.

Kursledare: Tommy Iseskog, arbetsrättsexpert, författare och föreläsare.

Pris
7 600 kronor (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, fika och lunch.

Erbjudande:
500 kronor rabatt – Du som är abonnemangskund får 500 kronor rabatt när du anmäler dig. Ange ditt kundnummer vid anmälan. Rabatten gäller per person.


Past Events

Arbetsmiljö för chefer

18 Apr 09:30 - 19 Apr 16:00 18 Apr 09:30 - 19 Apr 16:00 - Stockholm Stockholm
Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens
Välkommen till en praktisk tvådagarsutbildning i grundläggande arbetsmiljö för dig som är chef eller arbetsledare i ett tjänsteföretag. Chefer och arbetsledare måste ha god...   More info

Lojalitetsplikten i anställningen

26 Apr 09:00 - 16:30 26 Apr 09:00 - 16:30 - Stockholm Stockholm
Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens
Välkommen till en utbildning som ger dig kunskap om vad lojalitetsplikten innebär både när det gäller arbetstagaren och arbetsgivaren. En grundläggande regel i alla...   More info

Avancerad Köprätt - Stockholm 26 apr 2018

26 Apr 09:30 - 16:30 26 Apr 09:30 - 16:30 - Stockholm Stockholm
Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens
Kursen behandlar de svenska köplagarna för kommersiella förhållanden, dvs. köplagen och CISG. Den utgår från antagandet att deltagarna har goda kunskaper om lagarnas struktur och...   More info

Aktiebolagsrättsligt skadeståndsansvar för styrelsen

15 May 09:30 - 16:30 15 May 09:30 - 16:30 - Stockholm Stockholm
Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens
  More info

Psykosocial arbetsmiljö - att arbeta förebyggande och hälsofrämj

22 May 09:00 - 16:30 22 May 09:00 - 16:30 - Stockholm Stockholm
Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens
Högaktuell utbildning för dig som är chef, skyddsombud eller arbetar inom HR. De psykosociala frågorna upptar idag en allt större del av arbetsmiljöarbetet ute i företag och...   More info

Kurs: Solelparker i Sverige

29 May 09:00 - 17:00 29 May 09:00 - 17:00 - Stockholm Stockholm
Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens
Välkommen till kursen: Solelparker i Sverige från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell. Tidigare har solel framför allt varit aktuellt på fastigheter i Sverige, men...   More info

Lönekartläggning i praktiken

31 May 13:00 - 16:30 31 May 13:00 - 16:30 - Stockholm Stockholm
Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens
Välkommen till en halvdagsutbildning i lönekartläggning där vi går igenom lagens krav och varvar teori med praktiska exempel. Utbildningen är för dig som aldrig har genomfört en...   More info


© 2019 Siguez