Komplex traumatisering och Dissociation

Komplex traumatisering och Dissociation07 Sep 09:00 - 16:00 - Stockholm
Skanegatan 97

Route

Kursen "Komplex traumatisering och dissociation" vänder sig till grundutbildade inom Hälso- och sjukvård, men också till dem som har ett intresse att fördjupa sin kunskap kring trauma.

Kursdagen kommer att handla om psykisk traumatisering ur ett brett perspektiv, med särskilt fokus på komplex traumatisering och dissociation.
Traumafokuserad behandling kommer belysas ur olika perspektiv, och differentialdiagnostiska överväganden vid komplex problematik presenteras och problematiseras.

I Skånegatans regi kommer Johanna att hålla ytterligare kursdagar inom ämnet psykologisk traumatisering med olika fokus och för olika målgrupper.
ANMÄLAN görs till Leena Nygren på leena.k.nygren@skanegatan97.se
Sista anmälningsdag är den 20/8-18, kl.24.00

Det finns endast ett begränsat antal platser och anmälan är bindande!

KURSKOSTNAD: 1800 kronor + moms per deltagare
Morgonfika samt eftermiddagsfika ingår. Meddela gärna livsmedels intoleranser!

Det finns flera lunchrestauranger i närheten, men också ett kök i lokalerna där det går att värma sin medtagna mat.

UTBILDARE: Johanna Brynielsson är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, psykoterapihandledare och specialist i klinisk psykologi.
Hon har varit verksam inom psykiatrisk öppenvård sedan 20 år med specialisering inom utredning och behandling av komplex traumatisering och dissociation.

Varmt välkommen!


Past Events

Diagnostik med stöd av DSM och gott omdöme

25 Apr 09:00 - 16:00 25 Apr 09:00 - 16:00 - Stockholm Stockholm
Skanegatan 97 Skanegatan 97
En heldags utbildning i DSM-5 med Jörgen Herlofson om tankarna bakom DSM, möjligheter och begränsningar med manualen, framtida utveckling inom området diagnostik med ett fokus på...   More info

Filosofisk salong: Kroppen och psyket

27 Apr 18:00 - 20:00 27 Apr 18:00 - 20:00 - Stockholm Stockholm
Skanegatan 97 Skanegatan 97
Under våren 2018 arrangeras fem filosofiska salonger med Jan Aronsson. Detta är tillfällen att i en behaglig miljö ha utforskande och reflekterande samtal kring livets stora...   More info

Introduktion till Ayurveda

04 May 15:00 - 17:00 04 May 15:00 - 17:00 - Stockholm Stockholm
Skanegatan 97 Skanegatan 97
Sangeeta Balaprakash är ayurvedisk läkare från Kerala, Indien. Efter 6 års utbildning och vidare utbildning inom Panchakarma, har hon praktiserat och undervisat ayurveda på...   More info

Living in Living Systems

19 May 09:00 - 03 Jun 18:00 19 May 09:00 - 03 Jun 18:00 - Stockholm Stockholm
Skanegatan 97 Skanegatan 97
This is a seminar a series where we will explore the thinking of Gregory Bateson, and other systems thinkers in the context of today’s world. We will also take one step further...   More info

Filosofisk salong: Att ge sitt liv riktning

01 Jun 18:00 - 20:00 01 Jun 18:00 - 20:00 - Stockholm Stockholm
Skanegatan 97 Skanegatan 97
Under våren 2018 arrangeras fem filosofiska salonger med Jan Aronsson. Detta är tillfällen att i en behaglig miljö ha utforskande och reflekterande samtal kring livets stora...   More info

Medveten andning

22 Aug 14:00 - 16:00 22 Aug 14:00 - 16:00 - Stockholm Stockholm
Skanegatan 97 Skanegatan 97
Anders Olsson, författaren till boken Medveten Andning håller föreläsning om Medveten andning hos på Skånegatan 97! Att det är viktigt att andas är ingen nyhet, inte heller är...   More info

Fokus på Foten - Fotbalans

12 Oct 13:00 - 15:00 12 Oct 13:00 - 15:00 - Stockholm Stockholm
Skanegatan 97 Skanegatan 97
Fötterna får sällan den uppmärksamhet de förtjänar Trots att de under olika påfrestningar dagligen lyfter våra kroppar och bär oss framåt genom livet. Många lider i onödan av...   More info


© 2019 Siguez