Past Events

Ideal i det politiska beslutsfattandet: användbara el. farliga?

17 Apr 18:00 - 19:00 17 Apr 18:00 - 19:00 - Stockholm Stockholm
Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Vilken roll spelar politiska ideal i samhället? Är det värt att formulera ideal om rättvisa, jämlikhet och demokrati när den politiska verkligheten i vilken beslutsfattare verkar...   More info

Att vara närvarande: Utrikesfödda i svensk politik

15 May 18:00 - 19:00 15 May 18:00 - 19:00 - Stockholm Stockholm
Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Tillsammans med rösträtten är rätten att kandidera i politiska val en hörnsten i den moderna demokratin. Men vissa grupper är underrepresenterade bland politiker. Varför är det så...   More info


© 2019 Siguez