Ideal i det politiska beslutsfattandet: användbara el. farliga?

Ideal i det politiska beslutsfattandet: användbara el. farliga?17 Apr 18:00 - 19:00 - Stockholm
Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Route

Vilken roll spelar politiska ideal i samhället? Är det värt att formulera ideal om rättvisa, jämlikhet och demokrati när den politiska verkligheten i vilken beslutsfattare verkar främjar kortsiktigt tänkande och strategiskt handlande?

Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie forskningsföreläsningar på tisdagskvällar. Framstående statsvetare berättar om hur de analyserar och forskar om politik. Den 17 april är det Eva Erman, professor i statsvetenskap, som talar.

Fri entré. Välkommen!


Past Events

Att vara närvarande: Utrikesfödda i svensk politik

15 May 18:00 - 19:00 15 May 18:00 - 19:00 - Stockholm Stockholm
Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Tillsammans med rösträtten är rätten att kandidera i politiska val en hörnsten i den moderna demokratin. Men vissa grupper är underrepresenterade bland politiker. Varför är det så...   More info


© 2019 Siguez