Nordens dag 23 mars

Nordens dag 23 mars23 Mar 12:00 - 18:15 - Stockholm
Stockholms Centralstation

Route
More info

Den 23 mars firas Nordens dag, dagen då grunden för det officiella nordiska samarbetet, Helsingforsavtalet, undertecknades.

Kom och fira Nordens dag med oss på Stockholms Centralstation med temat ”Ett Norden för alla”. Johan Wester, känd moderator och komiker, kommer att leda dagen under flertalet panelsamtal på scen tillsammans med gäster som utrikesminister Margot Wallström, Jan Eliasson, Björn Ranelid med flera.

Organisationer som Make Equal, ensamkommandes förbund och Svenska med baby kommer även att finnas på plats. Mellan panelsamtalen kommer nordiska artister att uppträda och det kommer att finnas ett aktivitetstorg med deltagande från bland annat de nordiska ambassaderna i Stockholm.Hela dagen avslutas med Finskt disco för att fira Norden och helgen!

12.10 Välkomstord av moderator Johan Wester

12.20 Torgmöte utrikesminister Margot Wallström i samtal med moderator om ordförandeskapsprogrammet 2018

12.50 Musikframträdande: Bríet (Island)

13.10 Ung och ny i Norden- mottagande och integrering av unga nyanlända, vad kan de nordiska länderna lära sig av varandra Patrick Joyce (forskare vid Ratio) och Omid Mahmoudi (Ensamkommandes förbund)

13.30 Nordiska ambassadörerna på scen – Norden i framtiden

15.05 Nordiska rådets roll i det nordiska samarbetet. Hans Wallmark (Nordiska rådets svenska delegation) intervjuas av Bo Andersson (Föreningen Norden)

15.30 Gränsöverskridande artister- nordiska artistmöten på scen och i studion. Musikjournalist Per Sinding Larsen tillsammans med nordiska artister

16.05 Nordisk jämställdhet på export-finns det initiativ i Norden som kan föras fram för att förebygga #metoo med Ebba Witt Brattström ( Professor vid Helsingfors Universitet) Kristina Wicksell (Make Equal) och Fredrik Bondestam (NIKK)

16.30 Samtal ”Ett Norden för alla”-varför behövs nordiskt samarbete idag med Jan Eliasson, Jenny Nilsson (Døvas Nordiska Råd) och Maarit Feldt- Ranta (Nordiska rådets delegation)

17.05 Musikframträdande: Nora Collective - Philip Emilio (Norge)

17.25 Integration i Norden- språkets roll för att komma in i samhället med Björn Ranelid och Meyling Calero (Svenska med baby)

17.50 Moderatorn avslutar dagen genom samtal med Krister Bringéus (UD), Bo Andersson (Föreningen Norden) och Mary Gestrin (Nordiska ministerrådet)

18.10 Finskt disco!!!

För mer info kring Nordens dag: norden.se/nordensdag/

För mer info kring Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet: www.regeringen.se/regeringens-politik/nordiska-ministerradet-sveriges-ordforandeskap-2018/© 2018 Siguez